POP-UP Store w Internecie!

TAGMAX to urzeczywistnienie idei pop-up store w przestrzeni Internetu dzięki interaktywnemu wideo. Okienko filmu staje się samodzielnym mini e-sklepem, który może funkcjonować wraz z wideo na dowolnych stronach. Innowacyjne rozwiązanie pozwala na dodanie do każdego wideo warstwy interaktywnej z klikalnymi elementami (tagami). Dzięki nim można przekazywać dodatkowe informacje, kierować lub dokonywać zakupów bezpośrednio z poziomu oglądanego materiału! Każde wideo TAGMAX ma zaimplementowaną technologię sprzedaży, zaplecze logistyczne, oraz systemem płatności i rozliczeń.